เทศกาลตรุษจีน ๒๕๕๖ ณ วัดละหารไร่

2013-01-24

ขอเชิญเที่ยวงานปิดทององค์หลวงปู่ทิม อิสริโก ประจำปี ในงานเทศกาลตรุษจีน ๒๕๕๖

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๑๙ น. ร่วมเททองหล่อองค์หลวงปู่ทิมองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นวาระที่ ๓ ในงานหลังเสร็จสินพิธีเททองและปลุกเสกวัตถุมงคล ทางวัดละหารไร่ จะเปิดให้บูชาวัตถุมงคลพิเศษภายในงาน  "เหรียญเจริญพรล่าง รุ่นปฐมฤกษ์ ปี ๕๕  เนื้อตะกั่ว " ในราคาเหรียญละ ๒๐๐๐ บาท จำนวนจำกัด พร้อมทั้งชมเหรียญ ตัวอย่างปี ๒๕๕๖ ที่จะออกใหม่ (เหรียญฝังพัทธ  ปี ๕๖) พระบูชาองค์ลอย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ เบอร์ ๐๘๑-๒๙๔๖๕๐๕ ประชาสัมพันธ์ วัดละหารไร่

 

ข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทำวัตถุมงคล เริ่มต้นปี ๒๕๕๖ ดังนี้
รูปหล่อพระบูชา องค์ลอยหลวงปู่ทิม อิสริโก จำนวน ๓ ขนาด

๑. ขนาด ๓.๙ นิ้ว
๑.๑ เนื้อทองเหลืองลงรักปิดทอง จำนวน ๑๙ องค์
๑.๒ เนื้อทองเหลืองรมดำ จำนวน ๙๘๐ องค์

๒. ขนาด ๕.๙ นิ้ว
๒.๑ เนื้อทองเหลือลงรักปิดทอง จำนวน ๔๙ องค์
๒.๒ เนื้อทองเหลืองรมดำ จำนวน ๕๘๐ องค์

๓. ขนาด ๙.๙ นิ้ว
๓.๑ เนื้อทองเหลืองบรอนด์นอก (บรรจุเหรียญตะกั่วเจริญพรล่าง ปี๕๕ ใต้ฐาน ) จำนวน ๑๖ องค์
๓.๒ เนื้ัอทองเหลืองลงรักปิดทอง (บรรจุเหรียญตะกั่วเจริญพรล่าง ปี๕๕ ใต้ฐาน ) จำนวน ๑๙ องค์
๓.๓ เนื้อทองเหลืองรมดำ (บรรจุเหรียญตะกั่วเจริญพรล่าง ปี๕๕ ใต้ฐาน ) จำนวน ๘๙ องค์

เหรียญฝังพัทธ หลวงปู่ทิม อิสริโก ปี ๒๕๕๖

เนื้อทองคำ ยังไม่สรุปจำนวนการสร้าง

เนื้อเงิน
๑. เงิน - หน้ากากทองคำจำนวน ๓๙ เหรียญ
๒. เงิน - ลงยา จำนวน ๑๙๘ เหรียญ
๓. เงิน จำนวน ๑๖๑ เหรียญ

เนื้อนวะ
๑. นวะ - หน้ากากทองทำ จำนวน ๓๙ เหรียญ
๒. นวะ - ลงยา จำนวน ๑๙๘ เหรียญ
๓. นวะ จำนวน ๗๖๑ เหรียญ

เนื้อทองแดง
๑. ทองแดง - ลงยา จำวน ๑๙๘ เหรียญ
๒. ทองแดง จำนวน ๔๘๐๒ เหรียญ

เนื้อทองฝาบาตร จำนวน ๓๓๓๓ เหรียญ

รุ่นกรรมการไม่มีจำหน่าย เนื้ออาปาก้า - ลงยาสีฟ้า ๙๖ เหรียญ

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่สิ้นสุด ทางคณะกรรมการวัดละหารไร่อาจมีการเปลี่ยนแปลงและจะแจ้งให้ทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันและเวลาดังกล่าว ตัวอย่างวัตถุมงคล